Gałęziowski, J. (2022). Czas na analizę! O potrzebie seminariów historii mówionej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 12, 226–246. https://doi.org/10.26774/wrhm.358