Kapała, A., & Kudosz, M. (2023). Oral History. The availability of audiovisual materials online. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, 294–303. https://doi.org/10.26774/wrhm.377