Gołębiowska, E. (2023). Workshops: Histories from the drawer. Stories from Warmia and Masuria, Olsztyn, 27–28 June 2023. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, 356–358. https://doi.org/10.26774/wrhm.384