Czapigo, D. (2023). Alessandro Portelli, Odkrywając historię mówioną (Discovering oral history), Marta Kurkowska-Budzan (ed.), Ośrodek ’Pamięć i Przyszłość’ (the ’Remembrance and Future’ Centre), Wrocław 2022, pp. 292. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, 318–324. https://doi.org/10.26774/wrhm.389