Bortlová, H. V. (2013). Kilka uwag o narracji biograficznej czeskich strażaków (projekt Społeczeństwo czeskie w okresie tzw. normalizacji i transformacji w świetle oral history). Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 3, 175–185. https://doi.org/10.26774/wrhm.48