Kurkowska-Budzan, M. (2011). Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 1, 9–34. https://doi.org/10.26774/wrhm.5