Wylegała, A. (2014). Polacy w Galicji podczas drugiej wojny światowej: doświadczenie i pamięć. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 4, 47–69. https://doi.org/10.26774/wrhm.67