Bock-Matuszyk, K. (2014). Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów–Kraków 2013, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ss. 152. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 4, 273–275. https://doi.org/10.26774/wrhm.78