Wylegała, A. (2014). Wiktoria Kudela-Świątek, Odpamiętane. O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, Kraków 2013, ss. 372. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 4, 283–288. https://doi.org/10.26774/wrhm.82