Bock-Matuszyk, K. (2014). Sprawozdanie z konferencji „Genealogies of Memory: Collective vs. Collected Memories. 1989–91 from an oral history perspective”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 4, 321–327. https://doi.org/10.26774/wrhm.88