Pałka, J., & Żłobecka, K. (2015). W poczuciu niezasłużonej infamii – wstępne wyniki projektu dotyczącego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, 77–90. https://doi.org/10.26774/wrhm.95