Kudela-Świątek, W. (2015). Awangarda i outsiderzy. Rozważania o polskiej historii mówionej pomiędzy historią publiczną a dyskusją akademicką. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, 111–139. https://doi.org/10.26774/wrhm.98