Bock-Matuszyk, Katarzyna. 2015. „Zwyczaje I Obyczaje górnośląskie. Życie Religijne / Oberschlesiche Sitten Und Bräuche. Religiöses Leben, wybór tekstów B. Linek, Wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2013 (Archiwum Historii Mówionej, T. 1), Ss. 111; II Wojna światowa We Wspomni”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 5 (październik):282-83. https://doi.org/10.26774/wrhm.105.