Filipkowski, Piotr, Anna Wylegała, Marta Kurkowska-Budzan, i Marcin Jarząbek. 2015. „Historia mówiona W Polsce. Głosy W Dyskusji (podczas Konferencji «Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity», Łódź, 17–18 września 2015 r.)”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 5 (październik):293-308. https://doi.org/10.26774/wrhm.109.