Kurkowska-Budzan, Marta. 2016. „On the Fieldwork in Oral History Research”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 6 (październik):7-19. https://doi.org/10.26774/wrhm.145.