Gospodarczyk, Hanna, Robert Rydzewski, Marek Szajda, i Karolina Żłobecka. 2016. „The Experiences of Polish Migrants in Iceland”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 6 (październik):213-31. https://doi.org/10.26774/wrhm.158.