Gałęziowski, Jakub, i Joanna Urbanek. 2017. „«Etyczny zwrot» W Polskiej Historii mówionej”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 7 (grudzień):7-34. https://doi.org/10.26774/wrhm.165.