Kudela-Świątek, Wiktoria. 2017. „Temat – rzeka… Rozważania Na Marginesie książki Izabeli Lewandowskiej pt.: Konserwatorskie Zwierzenia. Rozmowy Z Lucjanem Czubielem, Konserwatorem zabytków W Olsztynie W 1956–1993 r., Olsztyn 2015, Ss. 294”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 7 (grudzień):426-32. https://doi.org/10.26774/wrhm.177.