Stasiak, Marcin Marek. 2019. „«Czy więc byliśmy I jesteśmy naiwni…?» Jeszcze Jeden głos W Debacie Nad Wykorzystaniem Relacji Ustnych W Badaniach Najnowszej Historii Polski”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 8 (czerwiec):29-61. https://doi.org/10.26774/wrhm.202.