Szajda, Marek. 2019. „Obraz Polski wśród Polskich Żydów W Izraelu. Narracje Przedstawicieli Aliji gomułkowskiej I Emigracji Pomarcowej”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 8 (czerwiec):143-77. https://doi.org/10.26774/wrhm.227.