Tatarenko, Agata. 2020. „Badania Nad krzyżami I Kapliczkami przydrożnymi Na Podstawie przekazów świadków Historii”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 9 (czerwiec):7-26. https://doi.org/10.26774/wrhm.244.