Kudela-Świątek, Wiktoria. 2019. „Wielogłos O życiu Miasteczka. Refleksje O Wyzwaniach Historii mówionej Lokalnych społeczności wokół książki Obertyn, Обертин, אָןיטרעב – opowieści O życiu miasteczka/Oповіді про життя містечка, Red. M. Jakimowicz, P. Zubowski, Wrocław 2018, Ss. 512”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 8 (czerwiec):411-23. https://doi.org/10.26774/wrhm.247.