Kudela-Świątek, Wiktoria. 2012. „Nieznośny ciężar Przekazu Czyli O przekładzie źródeł mówionych W Badaniach Oral History”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 2 (październik):5-35. https://doi.org/10.26774/wrhm.26.