Kapała, Adriana, i Małgorzata Kudosz. 2023. „Oral History. The Availability of Audiovisual Materials Online”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 13 (listopad):294-303. https://doi.org/10.26774/wrhm.377.