Łukianow, Małgorzata. 2023. „Report on the Conference of the International Oral History Association in Rio De Janeiro Oral History in the Audio and Digital World (23–29.07.2023)”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 13 (listopad). https://doi.org/10.26774/wrhm.385.