Gibiec, Magdalena. 2023. „Marcelina Jakimowicz, Świat, który Już Nie Istnieje. Polskie I ukraińskie opowieści Biograficzne (1918–1956) [A World That No Longer Exists. Polish and Ukrainian Biographical Stories (1918–1956)], ‘Remembrance and Future’ Centre, Wrocław 2022, Pp. 368”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 13 (listopad):326-35. https://doi.org/10.26774/wrhm.388.