Czapigo, Dominik. 2023. „Alessandro Portelli, Odkrywając Historię mówioną (Discovering Oral history), Marta Kurkowska-Budzan (ed.), Ośrodek ’Pamięć I Przyszłość’ (the ’Remembrance and Future’ Centre), Wrocław 2022, Pp. 292”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 13 (listopad):318-24. https://doi.org/10.26774/wrhm.389.