Bortlová, Hana V. 2013. „Kilka Uwag O Narracji Biograficznej Czeskich strażaków (projekt Społeczeństwo Czeskie W Okresie Tzw. Normalizacji I Transformacji W świetle Oral History)”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 3 (październik):175-85. https://doi.org/10.26774/wrhm.48.