Wylegała, Anna. 2014. „Polacy W Galicji Podczas Drugiej Wojny światowej: Doświadczenie I pamięć”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 4 (październik):47-69. https://doi.org/10.26774/wrhm.67.