Bock-Matuszyk, Katarzyna. 2014. „Sprawozdanie Z Konferencji «Genealogies of Memory: Collective Vs. Collected Memories. 1989–91 from an Oral History perspective»”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 4 (październik):321-27. https://doi.org/10.26774/wrhm.88.