Kudela-Świątek, Wiktoria. 2015. „Awangarda I Outsiderzy. Rozważania O Polskiej Historii mówionej pomiędzy Historią Publiczną a Dyskusją Akademicką”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 5 (październik):111-39. https://doi.org/10.26774/wrhm.98.