Bock-Matuszyk, K. (2015) „Zwyczaje i obyczaje górnośląskie. Życie religijne / Oberschlesiche Sitten und Bräuche. Religiöses Leben, wybór tekstów B. Linek, wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2013 (Archiwum Historii Mówionej, t. 1), ss. 111; II wojna światowa we wspomni”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, s. 282–283. doi: 10.26774/wrhm.105.