Filipkowski, P., Wylegała, A., Kurkowska-Budzan, M. i Jarząbek, M. (2015) „Historia mówiona w Polsce. Głosy w dyskusji (podczas konferencji «Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity», Łódź, 17–18 września 2015 r.)”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, s. 293–308. doi: 10.26774/wrhm.109.