Kurkowska-Budzan, M. (2016) „On the Fieldwork in Oral History Research”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 6, s. 7–19. doi: 10.26774/wrhm.145.