Kudela-Świątek, W. (2016) „From private memory to the collective image of the Ukrainian Holodomor”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 6, s. 33–62. doi: 10.26774/wrhm.148.