Szajda, M. (2016) „Klasztor wpisany w krajobraz wyspy – s. Agnieszka OCD”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 6, s. 159–189. doi: 10.26774/wrhm.155.