Gałęziowski, J. i Urbanek, J. (2017) „«Etyczny zwrot» w polskiej historii mówionej”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 70, s. 7-34. doi: 10.26774/wrhm.165.