Kudela-Świątek, W. (2017) „Temat – rzeka… Rozważania na marginesie książki Izabeli Lewandowskiej pt.: Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem, konserwatorem zabytków w Olsztynie w 1956–1993 r., Olsztyn 2015, ss. 294”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 7, s. 426–432. doi: 10.26774/wrhm.177.