Jarząbek, M. i Żłobecka, K. (2017) „Sprawozdanie ze Zjazdów Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej w 2016 i 2017 r”., Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 7, s. 466–468. doi: 10.26774/wrhm.183.