Stasiak, M. M. (2019) „«Czy więc byliśmy i jesteśmy naiwni…?» Jeszcze jeden głos w debacie nad wykorzystaniem relacji ustnych w badaniach najnowszej historii Polski”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 8, s. 29–61. doi: 10.26774/wrhm.202.