Szajda, M. (2019) „Obraz Polski wśród polskich Żydów w Izraelu. Narracje przedstawicieli aliji gomułkowskiej i emigracji pomarcowej”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 8, s. 143–177. doi: 10.26774/wrhm.227.