Jarząbek, M. (2011) „ Łódź 5–6 XI 2011 r”., Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 1, s. 291–295. doi: 10.26774/wrhm.23.