Tatarenko, A. (2020) „Badania nad krzyżami i kapliczkami przydrożnymi na podstawie przekazów świadków historii”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 9, s. 7-26. doi: 10.26774/wrhm.244.