Kudela-Świątek, W. (2019) „Wielogłos o życiu miasteczka. Refleksje o wyzwaniach historii mówionej lokalnych społeczności wokół książki Obertyn, Обертин, אָןיטרעב – opowieści o życiu miasteczka/oповіді про життя містечка, red. M. Jakimowicz, P. Zubowski, Wrocław 2018, ss. 512”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 8, s. 411–423. doi: 10.26774/wrhm.247.