Smykowski, M. (2020) „Historie mówione polskiego kulturoznawstwa, red. Piotr Jakub Fereński, Anna Gomółka, Krzysztof Moraczewski, Piotr Majewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, ss. 662”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 9, s. 287-291. doi: 10.26774/wrhm.257.