Urbanek, J. (2020) „Warszawa zapamiętana: dwudziestolecie międzywojenne, oprac. Magda Szymańska, wyd. Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2018, ss. 179”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 9, s. 283-286. doi: 10.26774/wrhm.259.