Kudela-Świątek, W. (2012) „Nieznośny ciężar przekazu czyli o przekładzie źródeł mówionych w badaniach oral history”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 2, s. 5–35. doi: 10.26774/wrhm.26.