Pleskot, P. (2020) „Oral history w badaniu najnowszej historii politycznej – garść refleksji (na dwóch przykładach)”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 9, s. 137-157. doi: 10.26774/wrhm.266.