Filipkowski, P. (2012) „O relacjach byłych więźniów kacetów w kontekście czasu, miejsca i sytuacji ich powstania (albo o pożytkach z historii mówionej)”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 2, s. 37–71. doi: 10.26774/wrhm.27.