Łukianow, M. (2021) „Maria Buko, Pogłosy. Dzieci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, Warszawa 2020, ss. 218”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, s. 342–346. doi: 10.26774/wrhm.297.